Privacy Policy

Privacy Policy การเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ufabettinw.com ผู้เข้าใช้บริการจะต้องศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งทางผู้ให้บริการได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยนโยบายนี้จะครอบคลุมถึงความปลอดภัยต่อข้อมูล ที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน โดยมีการระบุนโยบายไว้ดังนี้

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ ufabettinw.com มีความใส่ใจต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เราจึงได้มีการกำหนดนโยบายขึ้นอย่างชัดเจน

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครสมาชิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรประชาชน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ จะถูกเก็บรวบรวมมาไว้ที่เราทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตาม และจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลที่เราทำการรวบรวมมาเก็บไว้ จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ การแจ้งข่าวสารที่สำคัญ การแจ้งโปรโมชั่น และเรื่องอื่น ๆ ที่ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านควรทราบ

 • การแชร์ข้อมูล

เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเด็ดขาด หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 • การจัดเก็บของข้อมูล

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บด้วยระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง ซึ่งให้ความปลอดภัยมากที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่รับข้อมูลการสมัครจากผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากตรวจพบจะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล โดยสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบข้อมูลได้ตามความต้องการ ผ่านการติดต่อเราที่ contact@ufabettinw.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายได้ตามความเหมาะสม หรือตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง ufabettinw.com

 • การติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabettinw.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2018

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาบังคับใช้ของผู้ให้บริการ

เราสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อไรก็ตามที่เห็นสมควร