Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ กฎระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเว็บ ufabettinw.com เป็นผู้กำหนด สำหรับท่านใดที่จะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ออนไลน์ ufabettinw.com ในครั้งแรก โดยจะต้องอ่านกฎระเบียบให้ดีก่อนที่จะเริ่มเข้าใช้งาน เพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเข้าใช้บริการนั่นเอง หากท่านได้ศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นสมาชิก

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุที่มากกว่า 18 ปีขึ้นไป การสมัครสมาชิกจำเป็นที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการให้บริการกับผู้ใช้งานที่ละเมิดในส่วนข้อบังคับในข้อนี้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเราจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานทุกคน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยที่เราจะไม่มีการแชร์ , ส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานโดยตรง
  3. การใช้งาน : ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เราได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามละเมิดกฎข้อใดข้อหนึ่งเด็ดขาด
  4. การยกเลิกสมาชิก : ทางเรามีสิทธิ์ในการบอกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานทุกท่าน หากผู้ใช้งานละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเราได้กำหนดไว้
  5. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บ ufabettinw.com ของเรามีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ในเวลาไหนก็ได้ โดยที่จะไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาในทุก ๆ รูปแบบที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabettinw.com บุคคลอื่นทั่วไปไม่สามารถนำไปใช้ได้หากไม่ได้รับการอนุญาต
  7. การติดต่อ : ผู้ใช้งานท่านใดที่อยากที่จะสอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ โดยสามารถที่จะติดต่อเราได้ที่ contact@ufabettinw.com
  8. การละเมิดข้อตกลง : ในระหว่างการเข้าใช้บริการ หากผู้ใช้งานท่านใดที่ละเมิดในส่วนของข้อตกลงต่าง ๆ ทางเรามีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  9. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabettinw.com ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับในส่วนของข้อตกลงทั้งหมดโดยทันที
  10. การปฏิเสธความรับผิดชอบ , ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ทางเว็บ ufabettinw.com จะไม่รับผิดชอบในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา